REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Markkinoinnin rekisteriseloste ja evästeiden käyttö

 

EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste

1.      Rekisterin nimi

Pielisen Pojat Oy:n markkinoinnin rekisteriseloste

2.      Rekisterinpitäjä

 

Puhelin: 0500 283 758
Sähköposti: info(a)pielisenpojat.fi

3.      Rekisterin tarkoitus ja käyttö

Henkilötietoja käytetään palveluiden, tuotteiden ja tapahtumien markkinointiin sekä asiakassuhteiden hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen.

4.      Rekisterin sisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Yritys ja asema
  • Yrityksen Y-tunnus
  • Yrityksen yhteystiedot

5.      Rekisteröidyt henkilöryhmät

Henkilöllä on tai on ollut rekisterinpitäjään olemassa oleva asiakassuhde tai potentiaalinen asiakassuhde.

6.      Rekisterin tietolähteet

Henkilötietoja kerätään:

  • Palveluita ja tuotteita tilattaessa
  • Asiakassuhteessa asiakkaalta suoraan
  • Asiakassuhteessa asiakkaan kotisivuilta
  • Julkisista rekistereistä

7.      Rekisterin tietojen luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta Pielisen Pojat Oy:ltä ulkopuolisille.

8.      Tietojen siirto EU-alueen tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja siirretään henkilötietolain sallimissa rajoissa EU-alueen ulkopuolelle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tiedot siirretään EU-alueen ulkopuolelle sijoittuvaan markkinoinnin sähköpostijärjestelmään, joka noudattaa EU:n tietosuojalakia. Yritys, jonka sähköpostijärjestelmään tiedot siirretään, ei luovuta tietoja ulkopuolisille eikä myöskään käytä niitä itse hyväksi.

9.      Rekisterin suojaus

Rekisterin suojauksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla pyritään varmistamaan tietojen käsittelyn turvallisuus. Lisäksi rekisteriin kirjaudutaan henkilökohtaisella tunnuksella.

10.   Tarkastus- korjaus- ja kielto-oikeus

Henkilöllä on EU tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus tarkastaa ja korjata häntä koskevia tietoja, jotka ovat Pielisen Pojat Oy:n rekisterissä. Henkilöllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja muihin, kuin lain edellyttämiin tarkoituksiin. Tarkastus- ja korjauspyyntö sekä kieltopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Pielisen Pojat Oy

Sari Kiiskinen

Tuomikoskentie 8a2

81720 Lieksa

Maanrakennus

Pyydä tarjous

Maa-aines

Maa-aines

Pyydä tarjous

Koneurakointi

Pyydä tarjous

Kuljetuspalvelu

Pyydä tarjous

Ajankohtaista

Siirry galleriaan

Yhteystiedot

Ota yhteyttä